GALOPOM VSADIL ŽITNÝ OSTROV NA DOBRÉHO KOŇA!

15. júna 2016 sa duhýkrát uskutoční Žitnoostrovský galop, oficiálny dunajskostredský rozbeh Budapeštianskeho národného galopu. Toto jazdecké a kultúrne podujatie, ktoré už zaznamenalo obrovské úspechy, bude usporiadané v hlavnom meste Žitného ostrova, v Dunajskej Strede, konkrétne na maloblahovskom letisku. Hlavný garant podujatia, primátor JUDr. Zoltán Hájos povedal, že prvý Žitnoostrovský galop je veľkou výzvou, čo sa týka jeho usporiadania, ale zároveň predstavuje obrovskú možnosť pre mesto samotné, pre jeho širší región, dokonca pre celý Žitný ostrov. Môže zohrať významnú úlohu pri šírení dobrého mena obcí, v ktorých žije značný pomer obyvateľov maďarskej národnosti.

Hostiteľom Žitnoostrovského galopu je mesto Dunajská Streda, jeho organizátorom je Bons Promotion Kft.

Žitnoostrovský galop je oficiálnym dunajskostredským rozbehom Budapeštianskeho národného galopu, ktorý toho roku oslávi svoje ôsme výročie. Je nielen prísľubom mimoriadnej udalosti v živote konského športu, ale zároveň aj prísľubom jedinečného kultúrneho podujatia, jedinečnej oslavy obcí a miest. „Hlavnú rolu budú samozrejme zohrávať kone a ich jazdci, ale počas oddychového času medzi jednotlivými rozbehmi a finále bude množstvo programov, zaujímavostí a samozrejme kone a zábava v neobmedzenom množstve” – povedal primátor mesta Dunajská Streda, ktoré poskytlo priestor na usporiadanie Žitnoostrovského galopu.

Záujemcov očakávajú v sobotu už od desiatej hodiny ráno. Oficiálne zahájenie sa uskutoční o 11.00 hodine, následne začínajú jednotlivé rozbehy. Na finále, na ktorom sa rozhodne, kto môže zastupovať Žitný ostrov na Národnom galope, môžu palce držať diváci, ktorých sa dúfajme dostaví čo najväčší počet, od 17.00 hodiny. Cena celodennej vstupenky je priateľská, je len 5 euro, študentský lístok pre žiakov základných škôl je možné si zakúpiť za 1 euro, pre deti do výšky 120 cm je vstup bezplatný.

Na promenáde Andrássy út v Budapešti, kde bude jazdecké korzo, bude mať Dunajská Streda vlastný stánok, kde sa môžu predstaviť aj obce, ktoré sa prezentovali na Žitnoostrovskom galope. „Vedenie nášho mesta si nechce túto jedinečnú možnosť vyhradiť len pre seba. Z tohto dôvodu bude mať možnosť prezentovať sa nielen mesto Dunajská Streda a naše termálne kúpalisko, ale celý Žitný ostrov, dokonca celý región. Obce, ktoré sa zúčastnia Žitnoostrovského galopu ako aj firmy, ktoré podporia toto podujatie, budú mať taktiež možnosť predstaviť sa v našom stánku budapeštianskemu publiku, resp. prostredníctvom televízneho prenosu, podobne ako súťažiaci, aj Maďarom na celom svete“ – vyslovil sa primátor Zoltán Hájos.

Žitnoostrovský galop s celkovou dotáciou 2000 euro je viac než len preteky koní: je to kultúrne a športové podujatie národného významu, ktoré vzniklo vďaka spolupráci komunity, na ktoré sa oplatí nechať si sobotu voľnú! O podujatí budú informovať internetová stránka felvidekivagta.sk, profilová stránka facebook.com/felvidekivagta, ako aj mediálni partneri Žitnoostrovského galopu.

 

NÁRODNÝ GALOP

Národný galop, ktorý sa uskutoční 18.-20. septembra v srdci Budapešti na Námestí hrdinov, získal už isté miesto medzi jazdeckými podujatiami v Maďarsku – a prostredníctvom medzinárodného programu aj v celej Strednej Európe -, je udalosťou jesennej programovej ponuky maďarského hlavného mesta, ktorú sa neodporúča vynechať.

Hlavným cieľom Budapeštianskeho národného galopu je zachovanie národných tradícií, vytvorenie kontaktov medzi jednotlivými obcami a ich obyvateľmi, ako aj medzi vidiekom a Budapešťou. Hlavní účinkujúci tohto trojdňového podujatia sú kone a konské športy, okrem toho čaká na návštevníkov bohatá kultúrna ponuka a pestré trhy. Centrálnym prvkom podujatia je Národný galop, na ktorý každoročne nominuje svojho koňa a jazdca takmer 100 obcí a podľa ktorého dostalo toto podujatie aj svoj názov. Hlavná cena súťaže je 30 miliónov forintov.

Účastníci Národného galopu sú v tomto roku vybraní z 18 rozbehov, spomedzi nich sa koná 15 v Maďarsku, tri za hranicami krajiny. V tomto roku sa k súťaži usporiadanej v Sedmohradsku a vo Vojvodine po prvýkrát zaradí aj Žitnoostrovský galop.

Pokusy usporiadať rozbeh tejto súťaže na Slovensku tu boli už aj v minulosti. Tohtoročný úspech sa podarilo dosiahnuť z veľkej časti vďaka tomu, že hlavní organizátori zodpovední za rozbehy Budapeštianskeho národného galopu rozhodli o tom, že miesto konania Žitnoostrovského galopu vo všetkom vyhovuje stanoveným kritériám. Zároveň mesto Dunajská Streda a jej primátor Zoltán Hájos maximálne podporuje samotný rozbeh. Termín konania Žitnoostrovského galopu bol zvolený na základe harmonogramu konania rozbehov Budapeštianskeho národného galopu.